Studie- och yrkesvägledning

Hos skolans studie- och yrkesvägledare (SYV) kan du som elev få hjälp att fatta beslut om vilken skola och utbildning du ska välja.

Vad är studie- och yrkesvägledning(SYV)?

Varje skola i Sigtuna kommun har en studie- och yrkesvägledare som har i uppdrag att:

  • bidra med ett studie- och yrkesvägledande perspektiv i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av varje skolas elevhälsoarbete
  • ha motivations- och vägledningssamtal med elever och/eller deras vårdnadshavare
  • ge handledning till skolans personal
  • på rektors uppdrag stödja berörda parter inför beslut om upprättande av åtgärdsprogram utifrån ett studievägledande perspektiv 

Ny SYV-plan
Den nya SYV-planen tas fram av samordnande studie- och yrkesvägledare tillsammans med rektorerna. Syftet med den nya planen är att skapa en röd tråd i SYV-verksamheten som ska finnas med redan från årskurs 1. 

Obligatorisk prao
Från och med 1 juli 2018 är det lag på obligatorisk PRAO (praktisk arbetslivsorientering) för alla elever i årskurs 8. Vi kommer att skicka ut brev till privata och kommunala aktörer så att samtliga elever i årskurs 8 får möjlighet till två veckor praktisk arbetslivsorientering till vårterminen 2019.

Inför gymnasievalet
För eleverna i årskurs 9 innebär det sista året i grundskolan tätare kontakt med studie- och yrkesvägledaren. Under höstterminen i årskurs 9 besöker eleverna  gymnasiemässan, har enskilda samtal och får allmän gymnasieinformation. Som elev eller vårdnadshavare kommer du att märka av att det dimper ner en hel del reklam från olika gymansieskolor- och det är lätt att påverkas av alla löften. Eftersom gymnasievalet är ett viktigt val, rekommenderar vi att ni besöker en rad olika alternativ för att själva skapa er en bild av verksamheten, bortom löften i foldrar och pamletter. Fråga dig själv- kommer jag att trivas här, finns det studiero? Vad får jag för intryck av verksamheten i stort?

Kontakt
Under länken kontakt finns kontaktuppgifter till studie- och yrkesvägledarna på din skola. Har du frågor om den kommande SYV-planen och den obligatoriska praon kan du vända dig till Sigtuna kommuns samordnande studievägledare.Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation