Matematikutveckling

I kommunen pågår ett arbete för att utveckla matematikundervisning för högre måluppfyllelse.

Sigtuna kommun har tre matematikutvecklare som tillsammans med lärarna arbetar med att utveckla den matematiska förståelsen och undervisningen i matematik för elever från förskoleklass till årskurs nio.

Matematikutvecklarna och förvaltningen, samarbetar om lärares kompetensutveckling i matematik genom till exempel studiecirklar för lärare.

Skolor med matematikprojekt tillsammans med matematikutvecklarna deltar i regionalt utvecklingscentrums matematiksatsningar (Uppsala RUC)

Matematik ingår också i LSR-projektet - mer om det till höger.

Framtiden

Sigtuna kommun deltar i SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) matematiksatsning.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan