Informations & Kommunikationsteknik (IKT)

Bild av händer och datorSatsningen på IKT i Sigtuna skolor har sin utgångspunkt i Skolutvecklingsprogrammet och de målformuleringar som finns i läroplanen för grundskolan, Lgr 11.

”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande”
Ur Lgr11 kap. 2 Övergripande mål och riktlinjer / 2.2 Kunskaper / Mål

Dessutom har vi tagit hänsyn till de resultat som Skolinspektion kom fram till i sin rapport ”Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning” från 2012 .

Nyttjande av digital teknik ska bidra till att öka elevernas måluppfyllelse och resultat. Vägen dit ska gå genom att skapa en lärmiljö för våra barn och ungdomar som bidrar till öka lusten att lära hos lärare och elever.
För att detta ska bli möjligt krävs att skolan utvecklar arbetsformer och metoder. I detta sammanhang ska digitala verktyg ingå som en naturlig del.

Digital kompetens

När eleverna lämnar skolan i Sigtuna kommun ska de ha en digital kompetens som motsvarar de krav som det omgivande samhället och nästa utbildningsnivå ställer.

Sigtunaboxen utvecklar digitala kompetensen

Sigtunas stora satsning kompetensutveckling inom Sigtunaboxen är ett sätt att utveckla denna digitala kompetens samtidigt som IKT fungerar som stöd i de processer som lyfts fram inom bedömning för lärande (BFL).

IKT utbildningen för samtalsledare inom Sigtunaboxen distribueras via ITunes U. Varje samtalsledare har också utrustats med en IPad.

Parallellt med kompetensutvecklingsinsatsen inom Sigtunaboxen pågår också:

  • Utbyggnad av infrastruktur för att rymma tillräckligt många enheter för att nå en god lärmiljö
  • Förberedande arbete för BYOD (Bring your own device)
  • Implementering av Office365 som plattform för kommunikation och publikation
  • En behovsanpassad distribution av datorer och surfplattor som motsvarar en fullt utbyggd en-till-en miljö om så är önskvärt utifrån ett pedagogiskt perspektiv.
  • En kompletterande seminarieserie för alla lärare med inriktning på IKT.
  • Ett visionsarbete på enheterna där en idé om en god lärmiljö med digitalt stöd tar form.
  • Förberedande arbete för att hitta Den Röda tråden mellan förskola och skola.

Ytterligare information


Till höger kan du ta del av en PPT om mål i läroplanen, EU:S nyckelkompetenser och
Skolinspektionens PM -  ”Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning”

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Länkar