Nationella prov

Betyg

Idag får ditt barn terminsbetyg från och med årskurs 6. 

Slutbetyg utfärdas i slutet av vårterminen i årskurs 9. 

Utvecklingssamtal

Som förälder har du under hela skolgången rätt att få veta vilka kunskapsmål som är satta, och hur ditt barn ligger till i förhållande till målen.

Syftet med utvecklingssamtalet är att  gemensamt komma fram till hur ditt barn ska stödjas, kunskapsmässigt såväl som i sin sociala utveckling. Tillsammans formulerar och dokumenterar ni detta i en individuell utvecklingsplan (IUP), där det framgår vilka insatser som behövs i skolan och med stöd av dig som förälder, för att ditt barn ska nå målen i varje ämne. Utvecklingssamtalen hålls minst två gånger per läsår.

Betygen

Betyg sätts från årskurs 6 och därefter varje termin fram till slutbetyget i årskurs 9.

Terminsbetygen ska sättas utifrån de kunskaper som eleven har utvecklat fram till och med den aktuella terminen. Bedömningen för eleverna i årskurs 6 ska göras i relation till kunskapskraven i årskurs 6.
Från och med årskurs 7 görs bedömningen i relation till kunskapskraven i årskurs 9.

Om du eller ditt barn undrar över skälen till ett visst betyg har ni enligt den nya skollagen rätt att få information om det. 

Betygsstege

Betygsstegen A,B,C,D och E är godkända betyg. Betyget F innebär att eleven inte nått godkänt resultat. Streck sätts om elevens kunskaper inte kan bedömas därför att eleven varit frånvarande.

Nationella prov

I årskurs 3, 6 och 9 genomför eleverna nationella prov. Proven ska ge läraren stöd vid bedömning av elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven. Resultaten från proven används av läraren för planering av den fortsatta undervisningen. 

Ytterligare information

Vill du veta mer om läroplanerna så kan du ta del av de senaster versionerna på www.skolverket.se

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan