Språkutveckling och mångfald

I Sigtuna kommun arbetar vi för att fler barn och elever ska nå målen med sin utbildning, och där är mångfaldsdialogen ett av flera verktyg.

Mångfaldsdialogen är ett arbete som också bidrar till att minska skillnaderna mellan elever med olika etnisk eller social bakgrund.

 

Inom ramen för Mångfaldsdialog har Sigtuna kommun valt att arbeta med områdena kunskap, delaktighet och målstyrning. 

 

Vi vill vara en kommun vars verksamheter
präglas av:

  • en stor förståelse för och kunskap om mångfald, så att alla elever ges likvärdiga utbildningsvillkor,
  • elever och föräldrar som känner delaktighet i och tycker att de har inflytande över elevens kunskapsutveckling och skolgång,
  • att språkutvecklande arbetssätt används medvetet i verksamheterna,
  • ett förstärkt modersmål, genom vilket fler elever når de nationella målen i ämnena svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan