Kontakta barn- & ungdomsförvaltningen

Här finner du kontaktuppgifter till ledning och medarbetare på förvaltningskontoret. Verksamhetshandläggarna för barnomsorg och deras ansvarsområden och telefontider hittar du till höger .

Vill du skicka epost till någon av nedanstående personer använd dig av fornamn.efternamn samt @sigtuna.se

Inga åäö i epost-adresser.


Barn- och ungdomsförvaltningen

 

Förvaltningschef

Susana Olsson Casas
Telefon: 08-591 266 01

Biträdande förvaltningschef
Carmen Blom
Telefon: 08-591 262 23

Verksamhetschef grundskola
Anita Kettunen
Telefon: 08-591 263 56

Verksamhetschef förskola
Gunilla Bränn
Telefon 09-591 266 34

Koordinator
Annika Martin
Telefon: 08-591 266 00

Tf Digitaliseringschef
Daniel Hägg 
Telefon: 08-591 266 29

Ekonomichef
Pontus Loswick
Telefon: 08-591 266 45

Kostchef Matenheten
Åsa Storgärds Lundin
Telefon: 08-591 266 26

Verksamhetschef Barn- och elevhälsoenheten
Birgitta Asplund
Telefon: 08-591 262 91 

Barn och elevombudsman
Heidi Haferkamp
Telefon: 08-597 833 03

Enhetschef Mångkulturella enheten
Anna-Lena Holm
Telefon: 08-591 268 53

Kommunikationsstrateg
Emelie Sporrong
Telefon: 08-591 260 81

Kvalitetsstrateg
Gabriele Nicklisch
Telefon: 08-591 268 87

Arbetsmiljöstrateg
Elsa Ranff-Strömberg
Telefon: 08-591 266 09

Förvaltningsjurist
Ida Väisänen
Telefon: 08-591 266 19

Ekonom
Anne Wiik
Telefon: 08-591 266 11

Nämndsekreterare  & ekonom
Cicilia Hertzberg
Telefon: 08-591 266 80

Nämndsekreterare & administratör
Linda Björnskjöld
Telefon: 08-591 269 03

Utvecklingsledare förskola
Anna-Lena Flodberg
Telefon: 08-591 264 96

Utvecklingsledare skola
Pi Högdahl
Telefon: 08-591 26825

Utvecklingsledare skola & fritidshem
Cecilia Meijer
Telefon: 08-591 269 11

Utvecklingsledare skolbibliotek
Åsa Lundholm
Telefon: 070-168 9066

Samordnare specialpedagogik Barn i behov av stöd (BBSS)
Kjerstin Palm
Telefon: 08-591 266 46

Tillsynshandläggare/Förskolechef
Nina Strandberg
Telefon: 08-591 266 52

IT-pedagog förskola
Anna Smeets
Telefon: 08-591 265 44
 
IT-pedagog skola
David Frisk
Telefon: 08-591 268 64

IT Stödsamordnare
C
arolina Åstrand
Telefon: 08-591 266 87

Lokalstrateg
Mattias Ramberg
Telefon: 08-591 266 85

Skolskjutshandläggare
Anette Einarsson
Telefon: 08-591 266 36

Verksamhetsläggare skola
Karin Lindblom
Telefon: 08-597 833 00

Verksamhetshandläggare

Verksamhetshandläggarna är de som placerar ditt barn i kö för förskola, familjedaghem  (pedagogisk omsorg) eller  fritidshem( skolbarnsomsorg).

Besökstid på eftermiddagen bokas via verksamhetshandläggarna.

Ansvarig för all hantering kring förskolor i  kommundelarna Hällsbo, Märsta, Odensala och Rosersberg.

Gunilla Allert

Telefon: 08-591 263 20

 

Ansvarig för all hantering kring förskolor i kommundelarna Valsta/Steninge, Steningehöjden, Sigtuna och Skepptuna.  

Marie Björkman
Telefon: 08-591 263 83

 

Ansvarig för all hantering kring fritidshem (skolbarnsomsorg)

Marie Björkman
Telefon: 08-591 263 83
marie.bjorkman@sigtuna.se
Gunilla Allert
Telefon: 08-591 263 20
gunilla.allert@sigtuna.se

 

 

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan