Studie- och yrkesvägledare

Vägledning är en process med syfte att öka individens självinsikt och förståelse av sin omgivning. Det är studie- och yrkesvägledarens uppgift att hjälpa individen att hantera frågor runt utbildning och yrkesval. Vägledningens viktigaste verktyg är vägledningssamtalet

Syftet med vägledningen är att individen själv ska kunna välja mål för sin framtid, och vägledningssamtalet syftar till att ge individen den insikt som krävs för att kunna göra egna väl underbyggda val.


Så här når du mig:

Du hittar mitt telefonnummer och min mejladress här till höger under fliken kontaktinformation.

  

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post