Kvalitet i skolan

Att utveckla verksamheten i skolan innebär ett tålmodigt och strukturerat arbete under lång tid. För oss på Valstaskolan bygger det arbetet på följande grundstenar.

  • Våra lokala mål ska ha en tydlig koppling till nationella styrdokument och den kommunala skolplanen.
  • Vår lokala arbetsplan ska tydligt redovisa hur vi arbetar mot våra prioriterade mål.
  • Vår organisation ska bidra till att målen i den lokala arbetsplanen kan uppfyllas och på bästa möjliga sätt ge möjligheter för samverkan kring och delaktighet i vårt utvecklingsarbete.
  • Vår kvalitetsredovisning ska ta sin utgångspunkt i vår lokala arbetsplan och tydligt redovisa resultat och peka ut framtida utvecklingsområden.

På Valstaskolan följer vi kontinuerligt resultaten för vår verksamhet, identifierar utvecklingsområden och förbättrar våra arbetssätt.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan