För dig som elev

Bild på elev och tre hjärtformade lampor.

 

Klassråd och elevråd

Klass- och elevråd är elevernas formella forum för inflytande över skolans verksamhet och arbetsmiljö.

På skolan finns det ett elevråd med representation från varje kontaktgrupp. Elevrådet  utser två elevskyddsombud, som deltar i arbetet vid skyddsronden. Elevskyddsombuden genomgår varje år en särskild arbetsmiljöutbildning. Kontaktpersoner och stöd för elevrådsarbetet är Catrine Wennberg och Johannes Safar. Skolledningen utvecklar sitt samarbete med elevråden vid regelbundna möten.

Catrine Wennberg  eller 070-085 14 96
Johannes Safar 

Länken till högstadiets elevrådsida hittar du här till höger.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan
För mer information