Organisation 2019-2020

Skolan arbetar i tre olika arbetslag. Varje arbetslag har en ansvarig verksamhetsledare.

 

 

Arbetslag F-3

Verksamhetsledare: Therese Andersson
FA  Åsa Schmidt

FB Annika Andersson

1A Matilda Gustfsson

1B Sonja Wallenius
2A Linda Lindroos
2B Jessica Sundberg
3A Hodaa Feysal
3B Therese Andersson

 


Arbetslag 4-6

Verksamhetsledare: Dan Larsen
4A Malena Lundqvist 

4B Ninorta Hanna
5A Anju Chander
5B Evin Yildiz
6A Shara Hassan

6B Dan Larsen
FBK Anna Berta

3-6 Idrottslärare Karin Scott-Piili
1-2 Idrottslärare Camilla Klovus
Speciallärare F-6 Ida Renlund
Trä och metallslöjd Gustav Wetterwik
Textilslöjd Camilla Folmer Hansen
Musik Camilla Folmer Hansen 

Hem och Konsumentkunskap Karin Sandström

Arbetslag Fritids
Verksamhetsledare: Jenny Nygren
Daad Jajan
Stephanie Remmo
Meliha Santic
Liban Mohammed
Gustav Ljungkvist
Safka Mrzljak
Tim Lundström
Carina Ekström
Fanny Lundin
Engin Mete
Lorena Sanchez

Stephanie Skenarbrink
 

Övrig personal:

 Rektor: Jessica Ljungvall                       

Administratör: Ann Henriksson

Vaktmästare: Sven-Erik Selander

Speciallärare: Ida Renlund

Specialpedagog: Karina Nordlander Mattsson

Lena Engdahl Drangel
Annika Ahlm
Charlotta Waltin

Mohammed Zyad Ghadri
Adhanet Weldmichael

 

Matenheten:
Catrin Steen kökschef 

Maud Jonsson

Caroline Sveholm
Danni Kuluman

 

Elevhälsan:
Skolsköterska: Emma Fridner  tel: 08-591 268 74 (Tingvallaskolan: tis,tors)
Skolkurator Eva Almlöf tel:08-591 268 84 (Tingvallaskolan: tis)
Specialpedagog: Åsa Sourander

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan