För dig som förälder

Vi på Tingvallaskolan vill att alla föräldrar ska känna sig delaktiga i vårt arbete och därför träffas ett föräldraråd regelbundet under läsåret och diskuterar olika frågor.

Föräldrar är varmt välkomna att besöka sitt barn i skolan. Vi vill också att man som förälder kontaktar oss i skolan om det är något man undrar över eller om man har något viktigt att berätta som kan vara bra om vi vet.

Klicka nedan så kommer du till vårt dokument "Välkommen till Tingvallaskolan"

 Information om Tingvallaskolan 2018-2019

Sigtuna kommuns vision:

”Barn och ungdomar i Sigtuna kommuns skolor och förskolor ges de bästa möjliga förutsättningar att utveckla sina kunskaper och förmågor för att möta en framtid i en globaliserad värld” 

 

Våra gemensamma mål i Skolutvecklingsprogrammet 2017-2023:

Alla barn och elever når målen i läroplanen.
Alla barn och elever känner trygghet, trivsel och studiero.
Våra medarbetare är engagerade och har rätt kompetens. 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan