Organisation

Skolledning

Rektor är chef för skolan och har det övergripande ansvaret för verksamheten. Skolledningen består av rektor och verksamhetsledarna, dvs. ledarna för de tre arbetslagen. Ledningsgruppen träffas en gång i veckan.

 

Arbetsgrupper

S:ta Gertruds skola är organiserad i tre arbetslag:
 -  Lärare F-3 består av lärarna i förskoleklasserna och årskurs 1-3.
 -  Fritids består av all personal på fritids samt elevassistenter och liknande.
 -  Lärare 4-6 består av klasslärarna i årskurs 4-6 inklusive lärarna i idrott, slöjd och musik för 4-6. Här ingår även vaktmästare/administratör och specialpedagog.

 

Exempel på andra arbetsgrupper inom skolan är skolsamrådet, elevrådet, trygghetsgruppen och miljörådet.
 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan

Relaterade dokument