Mål och visioner

Ledningsdeklaration

  

På S:ta Gertruds skola

 • strävar vi efter att ge alla barn den kunskap de behöver för att fungera i ett framtida samhälle
 • arbetar vi efter de mål och de överenskommelser som vi tillsammans har bestämt
 • tar var och en ett eget ansvar
 • finns mycket glädje och humor
 • sätter vi människan i centrum
 • respekterar vi varandras olikheter
 • samarbetar vi
 • känner sig alla delaktiga i det gemensamma arbetet
 • tror vi på framtiden


Tre viktiga begrepp som vi vill att skolan ska förmedla:

 • Kunskap. Skolans uppdrag är att alla ska få de grundläggande kunskaperna individen behöver för att gå vidare i livet. Att kunna läsa, skriva och räkna ska vi lära alla barn, men vi vet att barn lär på olika sätt och i olika takt.

 • Kreativitet. Vi vill att det här ska vara en skola där barn får lära med alla sinnen genom att: Göra, Höra, Känna, Lukta, Smaka, Pröva m m.

 • Glädje. Vi som arbetar här, både barn och vuxna, ska komma hit med glädje. Barns och vuxnas nyfikenhet och lust till lärande ska finnas kvar länge.

 

                      

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto: Ingrid Muldin

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan