Förskoleklasserna

Hösten 2019 startar två förskoleklasser på S:ta Gertrud, A och B, med ca 24 elever i varje klass. Klass A har sina lokaler i Albatrossen, klass B i Viggen. Den schemalagda tiden för förskolebarnen är kl. 8.15-13.00 alla dagar. Övrig tid bedrivs fritidsverksamhet.

 

Bemanning 2019/2020

Lärare: Monica Damgaard (Klass A), Maria Åberg (Klass B)
Fritids: Malin Rajapakse, Johanna Heikelberg


Lek och lärande

Vi tar stor hänsyn till barnens erfarenheter, behov och intressen i förskoleklassernas verksamhet. Leken, både ute och inne, intar en central plats i undervisningen. Leken är ett naturligt sätt för barnen att lära. Vi arbetar aktivt och målinriktat med att stimulera barnens vetgirighet och kreativitet. God moral och social fostran är viktiga begrepp för oss. Vi försöker också föra vårt kulturarv och våra traditioner vidare. 

Utomhuspedagogik

I förskoleklasserna satsar vi mycket på utomhus-pedagogik. Vi försöker gå ut i skogen minst en förmiddag i veckan. Målet med skogsupplevelserna är att så många barn som möjligt ska bli berörda och stimuleras på ett mångsidigt vis. Utomhuspedagogik underlättar inlärning genom att alla sinnen kan utnyttjas.
 

Bild av barn som klipper ut siffror.

Foto: S:ta Gertruds skola

  

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation