Fadderverksamhet

På S:ta Gertruds skola har vi ett system med fadderverksamhet, alltså att äldre elever tar hand om en speciell klass med yngre elever.

 

Syfte med fadderverksamhet

I ”Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011” står det:     
-  ”Alla som arbetar i skolan ska medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den egna gruppen.”
-  ”Alla som arbetar i skolan ska i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan människor.”

Detta ligger till grund för vårt arbete med faddrar och fadderbarn. Genom att låta elever i olika årskurser träffa varandra och göra olika saker tillsammans, skapar vi en tryggare skola där varje barn får möjlighet att utvecklas och känna sig respekterad. De äldre eleverna har till uppgift att vara goda förebilder och hjälpa de yngre eleverna.

Fadderindelning

Fskkl – år 3
År 1 – år 4
År 2 – år 5
År 3 – år 6

 

Exempel på aktiviteter som kan genomföras under året
 

Anda veckan (efter skolstart)        Rastlekar för de yngre eleverna under  förmiddags-rasten.
September Utedag med samarbetslekar och aktiviteter.
December Adventssamling och adventsfika eller pysseldag.
Februari Alla hjärtans dag. Elevrådet organiserar en grund, som klasslärarna kan utveckla vidare.
April Världsboksdagen.
April/maj Våraktivitet – planeras av klasslärarna.
Under hela läsåret Fadderlunch en dag i veckan (elevernas platser mixas inom faddergrupperna).
Fadderskrivande.
Fadderläsning.
 

Annat som främjar fadderverksamhet

Raster och luncher schemaläggs på samma tider, så att det finns möjlighet till umgänge och lek spontant inom faddergruppen.

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan