Elevledda utvecklingssamtal

Elev som redogör för sina resultat. Foto: Sigtuna kommunÅrskurs 4 provade under vårterminen 2011 att ha elevledda utvecklingssamtal, alltså att eleverna själva är mer aktiva i samtalet. Försöket blev så lyckat att vi har fortsatt på samma vis sedan dess!

 

Så här går det till

Eleven bjuder in sina föräldrar till utvecklingssamtalet och redogör för sina styrkor, resultat och framsteg. Genom att själv få förbereda och leda sitt utvecklingssamtal får eleven mer insyn i sitt eget lärande. Läraren finns tillhands, men deltar aktivt framför allt mot slutet av samtalet när de nya målen och strategierna för att nå målen ska formuleras. Den individuella utvecklingsplanen (IUP) fylls i tillsammans. Samtalen genomförs på dagtid och flera samtal pågår samtidigt i samma rum.

Utvecklingssamtalet ska vara en alltigenom positiv händelse för elev och föräldrar där elevens kunskapsutveckling och framsteg i skolan är det centrala. Skulle det finnas problemområden tas dessa upp i ett särskilt samtal, där man istället skriver ett åtgärdsprogram för hur problemet ska lösas.

Fördelar och positiva effekter

Uppenbara fördelar med de elevledda utvecklingssamtalen är att elevernas ansvar och intresse för den egna kunskapsutvecklingen ökar. De kan fokusera på vilka mål som ska uppnås och behöver inte sitta och vara nervösa för vad läraren ska säga. På skolor som har provat på detta tycker man också att föräldrarnas engagemang har ökat och att dialogen barn-förälder har fungerat bättre. Elevernas självförtroende har förbättrats och många har vuxit med uppgiften.

Några synpunkter från föräldrar på S:ta Gertrud

"Var tveksam när vi fick hem information om det först, men på klassmötet klarnade det och jag fick en positiv bild av det. Nu med facit i hand tycker jag det var väldigt bra, är nog utvecklande på flera sätt."

"Jättebra! Det engagerar både mig som förälder men, ännu viktigare kanske, gör att eleven sätter sitt eget lärande i fokus och analyserar fram- och motgångar på ett konstruktivt sätt."

"Bra, fast om vi inte haft kontakt på andra sätt hade jag nog tyckt att det saknades en dimension. (Men eftersom vi har haft det är jag nöjd)." 
"Mycket bra! Blev förvånad att det gick så bra för att vara första gången."
"Vi är positiva till den här samtalsformen! Utvecklande för eleven! Kanske lite mer input från lärarna om hur målen nås etc. Eleven kan kanske fundera på hur de ska förbättra sig, där det är aktuellt."

"Mycket bra! Kul sätt att få reda på hur läget är och utvecklande för barnen. Hoppas det blir fler gånger."

"Bra! X gjorde en bra presentation och gick igenom ämne för ämne. Bra också att ha möjlighet att prata med båda lärarna."

Samtal elev - förälder. Foto: Sigtuna kommun

       Många elever ville visa t.ex. sina PowerPoint-presentationer i No.
       Andra valde att visa slöjdarbeten de var stolta över
.

Två samtal i klassrummet. Foto: Sigtuna kommun

       Två samtal pågick ibland samtidigt i klassrummet.
       Foton: Sigtuna kommun
 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan