Elevråd

Bil i trä, elevarbete i slöjd. Foto: Mike ColemanElevrådet och klassråden är till för att du som elev ska kunna påverka vad som händer på skolan. Råden är viktiga för att skolan ska fungera på ett demokratiskt sätt. 

Elevrådet bestämmer tillsammans med skolans personal om t.ex. våra regler och gemensamma aktiviteter.

Elevrådet består av 1-2 elever från varje klass och ansvariga är Monica Damgaard och eleverna i årskurs 6. De träffas ungefär en gång i månaden och diskuterar saker som har kommit upp på klassråden.  

 

Hur för man fram synpunkter till elevrådet?

Börja med att ta upp det du funderar på vid ett klassråd. Alla klasser ska ha klassråd minst en gång i veckan på en bestämd tid (inlagd på schemat). Beroende på vad ni kommer fram till inom klassen kan sedan frågan tas upp på elevrådet av de två elever som klassen har valt till representanter. 

 

 


 

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan