En spännande mötesplats...

Genom att :

  • samtala i matematik
  • tydliggöra kravninåerna
  • fortsätta leka i äldre åldrar
  • prioritera samtal i grupp
  • träna argumentation
  • diskutera attityder i samhället
  • ta vara på elevernas förslag i t ex klassråd, elevråd och miljöråd
  • samtala om trivsel

och genom:

  • muntligt berättande
  • ökad delaktighet i gemensamma samlingarSkolan arbetar för ett aktivt samråd, där varje elevgrupp är representerad av en förälder.
Samrådet träffas 1 ggr./månad. Från skolan deltar förutom rektor representanter för alla yrkeskategorier. Föräldrar inbjuds till skolgårdens dag, kulturella evenemang och välkomnas att deltaga i verksamheten.
Hemmen får regelbundet skriftlig information om verksamheten från arbetslagen. 
 

Alla elever som har gått på S:t Per ska ha fått möjlighet att delta i följande besök på:

Sigtuna museum och minst ett annat museum
Skolkonserter på konserthuset
Naturskolan
Teaterföreställningar
Studiebesök på arbetsplatser
Utställningar
Några kyrkor och slott

Vi har följande traditioner på S:t Per.

Höstterminen:
Skolgårdsfest på uppropsdagen
Friidrottsdag

sångsamlingar
FN-dagen åk 4
adventsgudstjänst i Mariakyrkan med versläsning åk 1
Luciaspel åk 3
Julavslutning ( med tomtetåg av åk 2  )

Vårterminen:
Sångsamlingar 
Vinterdag 
S:t Persjoggen
Sommaravslutning

Vi har, i samarbete med Kulturskola:
blockflöjt åk 2
ukelele i åk 4
dans i åk 2 - 3
skolkör åk 2 – 6
projekt åk 4 åk 5 gitarr / rock åk 5 och 6

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan