IT

IT som ett verktyg i undervisningen.

På S:t Per satsar vi på att öka elevernas måluppfyllelse och resultat med hjälp av digital tekniken. Alla elever har tillgång till en egen iPad från förskoleklass upp till årskurs 6. De får lära sig allt från att agera på ett korrekt sätt på ”nätet” till att läsa läromedel och skriva på sin iPad. IT är en stor del av dagens samhälle och vi arbetar ständigt för att hänga med i utvecklingen och ge eleverna rätt förutsättningar för att hantera informationsflödet.

Satsningen på IKT i Sigtuna skolor har sin utgångspunkt i Skolutvecklingsprogrammet och de målformuleringar som finns i läroplanen för grundskolan, Lgr 11.

”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande” Ur Lgr11 kap. 2 Övergripande mål och riktlinjer / 2.2 Kunskaper / Mål

Dessutom har vi tagit hänsyn till de resultat som Skolinspektion kom fram till i sin rapport ”Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning” från 2012.

Nyttjande av digital teknik ska bidra till att öka elevernas måluppfyllelse och resultat. Vägen dit ska gå genom att skapa en lärmiljö för våra barn och ungdomar som bidrar till öka lusten att lära hos lärare och elever. För att detta ska bli möjligt krävs att skolan utvecklar arbetsformer och metoder. I detta sammanhang ska digitala verktyg ingå som en naturlig del.

Digital kompetens
När eleverna lämnar skolan i Sigtuna kommun ska de ha en digital kompetens som motsvarar de krav som det omgivande samhället och nästa utbildningsnivå ställer.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan

Relaterade dokument