Fritidshem på S:t Pers skola

Välkommen till S:t Pers Fritidshem!

”Fritidshemmets syfte är att komplettera utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och i de särskilda utbildningsformer som skolplikten kan fullgöras i. Fritidshemmet ska enligt skollagen stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Fritidshemmet ska vidare främja allsidiga kontakter och social gemenskap.” Skolverkets allmänna råd med kommentarer fritidshem. S.10

Fritidshemmets verksamhet

  • Bidra till demokratiska värderingar
  • Respektera olikheter och åsikter
  • Jämställdhet och miljöfrågor
  • Barns identitetsutveckling – mot en allt högre grad av självständighet
  • Meningsfull fritid
  • Se till varje barns behov
  • Ansvar och inflytande
  • Samverkan med föräldrarna

På S:t Pers skolas fritidshem erbjuder vi en pedagogisk verksamhet för barn 6-12 år. Fritidshemmets uppgift är att komplettera skolan samt ge barnen en meningsfull fritid och stöd i deras utveckling.

Fritidshemmet arbetar efter Allmänna råd för fritidshemmen (2007) och ska även bidra till att målen i läroplanen (Lgr11) uppfylls. Vi uppmuntrar barnen att i samspel med kamrater och vuxna utveckla sin sociala kompetens. På S:t Pers skolas fritidshem finns fyra avdelningar,  Solen, Månen, Stjärnan och Regnbågen.

 

 

Avdelning Telefonnummer Mailadress
Solen 08-597 837 12
Månen 08-597 837 14
Stjärnan 08-597 837 15 fritids.stjarnan@edu.sigtuna.se
Regnbågen 08-597 837 19 fritids.regnbågen@edu.sigtuna.se

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan