Studie- & yrkesvägledning

Jag som arbetar som studie- och yrkesvägledare på S:t Olofs skola heter Vanessa Idania Garroz Novoa.

Studie- och yrkesvägledning är en process med syfte att öka elevernas medvetenhet om sig själva och av sin omgivning. Syftet med vägledningen är att eleverna själva ska kunna göra egna väl underbyggda val avseende utbildning och yrken.

I undervisningen får eleverna kunskaper om samhället runt om oss och bland annat via prao får de erfarenheter av arbetslivet. På  S:t Olofs skola har vi prao i både år 8 och år 9.

När man går de sista åren i grundskolan handlar informationen om vidare utbildning mycket om gymnasiet, som är elevernas nästa nivå  på utbildningsstegen.

På våren i år 8 får eleverna sin första information om gymnasieskolan. När eleverna kommer till år 9 ges information gruppvis och enskilt. Det kan vara generell information som ges klassvis eller information som riktar sig till en grupp med gemensamma intressen. Enskilda samtal erbjuds för att utgå från just varje elevs unika behov och önskningar. Vi erbjuder även föräldrarna gymnasieinformation eftersom vi ser föräldrar som en viktig resurs för eleverna i diskussionerna kring gymnasievalet.

Har ni frågor eller funderingar kring nuvarande eller framtida skolgång är ni varmt välkomna att kontakta mig!

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Länkar