Uppdraget

Fritids är den fria delen av barnets skoldag, barnets fritid.

Fritidshemmets uppdrag är att vara ett komplement till skolan och hemmet och stödja barnet i dess utveckling. På fritids tränas barnen hela tiden i det sociala samspelet med andra barn och vuxna. Den fria leken värderas högt, och den är vårt viktigaste redskap där barnen utmanar sig själva hela tiden. 

Våra mål

  • Vi strävar efter att ge varje barn en trygg och positiv fritidsvistelse
  • Vi arbetar medvetet för att barnen ska utveckla sin egen förmåga att lösa konflikter
  • Barnen ges goda möjligheter till social träning.
  • Vi tar vara på och utvecklar barnens fantasi och kreativitet samt tillgodose deras individuella behov.
  • Barnen ges möjlighet att prova på olika aktiviteter efter egna önskemål.

Öppettider

Fritids öppettider är 6.30-18.00.

 

Aktiviteter

Vi har samling nästan varje dag där vi pratar om dagen och uppmärksammar om någon fyllt år. På tisdagar har vi skapande verksamhet. Vi är ute jättemycket på vår fantastiskt fina skolgård, utomhusvistelsen utgår från barnens intresse. Vi har vår leksaksbod där man kan låna diverse uteleksaker.

Mellanmål

Vintergatan äter sitt mellanmål klockan 14.00 och Kometen äter klockan 14.30.
Detta för att för att ljudnivån inte ska bli så hög, samt att barnen ska hitta mötet och samtalet mellan varandra.   

På skolan finns 2 fritidshemsavdelningar.

Vintergatan
Här finns de yngsta barnen som går i Förskoleklass
och år 1.
Kometen
Här finns barnen i år 2 och år 3.

 

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan