Om skolan

Skepptunas värdegrund

  • Vi vill främja lusten att lära och skapa nyfikenhet.
  • Varje människa skall visa respekt för andra och få känna sig respekterad.
  • Varje barn/elev skall lära sig grundläggande demokratiska värderingar. Varje barn/elev skall lära sig uttrycka sig muntligt och skriftligt så att hon/han kan påverka sin situation
  • Barn och föräldrar skall känna trygghet. Varje barn/elev skall känna sig sedd. Miljön skall vara inbjudande och lockande. Det skall finnas goda förutsättningar för samarbete mellan olika grupper.
  • Alla skall ta ansvar för sitt eget lärande. Ansvar skall öka med stigande ålder. Alla barn/elever och föräldrar skall känna delaktighet i barnens/elevernas kunskapsutveckling och verksamheten i övrigt.

Vår gyllene regel

Vi bemöter och är mot andra som vi vill att andra skall bemöta och vara mot oss

Vår vision är att ha:

Ett verksamhetsområde som alla är stolta över:

  • Där alla känner trygghet och ser möjligheter
  • Där det finns arbetsro och stor lust att lära
  • Där det finns gemenskap och framtidstro

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan