Skolkamrater

På Skepptuna finns ett inarbetat system för skolkamrater i årskurs 6. Syftet med detta uppdag är att bygga broar mellan äldre och yngre barn på skolan samt att få en naturlig samlingspunkt på skolan oavsett ålder, kön eller intressen.

 

Uppdraget som skolkamrat tar årskurs 5 över på skolavslutningen i 5an. Med sig i sitt nya uppdrag får klassen en budkavel där den avgående klassen med 6or noterat ett antal kloka ord. Budkaveln blir en viktig symbolik i uppdraget och knyter an till den gamla traditionen. Det finns många års kloka ord på den...

Att vara skolkamrat innebär att man under en vecka hittar på lekar, hjälper till i matsalen och finns till hands för de yngre barnen på rasterna. Det är ett alldeles speciellt uppdrag som tas på största allvar!

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan