Elevråd och klassråd

Skolans elevråd

består av 1-2 elever från varje klass och rektor. Elevrådet ses en gång per månad. Årskurs 6 representanter är ordförande och årskurs 5 är sekreterare och för protokoll som går ut till alla klasser.

Klassråd har varje klass en varannan vecka. Där tar man upp saker som berör klassen och om något behövs skickas vidare till elevrådet tar klassrepresentanterna med det till nästa möte.

I elevrådet tar vi också upp frågor som rör köket och fritids.

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan