Organisation

2017/2018

SÄTUNSKOLAN arbetslag/lärarlag/fritidslag:

 

Alla pedagoger på Sätunaskolan ingår i ett arbetslag. Arbetslagen är uppbygda av personal som arbetar  i samma flygel för att skapa den bästa helhetssynen för eleverna hela dagen. Arbetslaget träffas kontinuerligt för att organisera och leda arbetet inom laget och mellan lagen, för alla elevers möjlighet till trivsel, trygghet, studiero och höga studieresultat. 

Lärarlagen träffas kontinuerligt med fokus på utveckling av den pedagogiska verksamheten, hög måluppfyllese och kollegialt lärande.

Fritidslaget träffas regelbundet i ett kollegialt lärande för att utveckla fritidshemets verksamhet. 

 

Arbetslagsledare:

Nusin Grama, åk Fb+2

Anders Åberg, åk 3-4

Erika Engdahl, åk 5-6

Jenny Zetterberg, åk Fa+1

 

Lärarlag F-3

Anci Häggström, Förskollärare

Yvonne Svalvik, Förskollärare

Jenny Zetterberg åk 1

Jessica Lyons åk 1

Mona Dirawi åk 2

Nusin Grama åk 2

Shewa Raza, åk 3

Marria Hauptman, åk 3 (förstelärare) 

Therese Hedberg åk 3

Anna-Karin Sjöström - specialundervisning

 

Lärarlag 4-6:

 

Jakob Hjelmer åk 4

Jessika Karlsson åk 4

Josephine Edlund åk 5 (förstelärare)

Erika Engdahl, åk 5 

Grace Heinin åk 5

Jonas Högberg åk 6

Nenne Andersson åk 6

Madeleine Eldelöv, åk 6

Conny Rydqvist, idrott

Enrico Ghisler, trä och metallslöjd

Erik Lindstein, vikarierande musiklärare

Anna Sarjanen  textilslöjd  

Zanko Masifi, SVA

Carola Hult, Specialpedagog

Maria Asén - tjänstledig

Malin Holmberg - föräldraledig


Frtidslag:

All personal har en avdelningstillhörighet men arbetar inom hela fritidshemmets verksamhet samt inom skolverksamheten.

Jessica Douhan - Fritidspedagog Stjärnhimlen 

Xavier Boisard - Fritidsledare  Himlavalvet

Bob Van Den Eijkhof - Fritidsledare Vintergatan

Inger Eriksson, Himlavalvet

Helena Gustafsson, Stjärnhimlen 

Barbro Karlberg, Vintergatan   

Christine Lind, Vintergatan

Anna-Karin Ovsiannikov, Stjänhimlen

Lena Thelenius, Vintergatan

Erik Lindstein, Himlavavlet

Iris Ganibegovic, Stjänhimlen

Mathias Eriksson, Himlavalvet

André Markusson, tjänstledig

 

Administrativt team:

Karin Lindblom, administraör expedition 08- 591 267 41

Anneli Hultin, Rektor

Jeanette Lindberg, Biträdande rektor

Mathias Eriksson, vaktmästare

 

Elevhälsa:

Skolsköterska: Nina Brage

Kurator: Lisa Eckerbom

 

Köket:

Från kommunens matenhet finns kökschef Pernilla Danielsson på plats tillsammans med sitt team.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

       

 

 

 

 

 

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan