Organisation

2017/2018

SÄTUNSKOLAN arbetslag/lärarlag/fritidslag:

 

Alla pedagoger på Sätunaskolan ingår i ett arbetslag. Arbetslagen är uppbygda av personal som arbetar  i samma flygel för att skapa den bästa helhetssynen för eleverna hela dagen. Arbetslaget träffas kontinuerligt för att organisera och leda arbetet inom laget och mellan lagen, för alla elevers möjlighet till trivsel, trygghet, studiero och höga studieresultat. 

Lärarlagen träffas kontinuerligt med fokus på utveckling av den pedagogiska verksamheten, hög måluppfyllese och kollegialt lärande.

Fritidslaget träffas regelbundet i ett kollegialt lärande för att utveckla fritidshemets verksamhet. 

 

Arbetslagsledare:

Nusin Grama, åk Fb+1

Anders Åberg, åk Fa+2

Erika Engdahl, åk 3+6

Jonas Högberg, åk 4-5

 

Lärarlag F-3

Anci Häggström, Förskollärare

Yvonne Svalvik, Förskollärare

Therese hedberg - lärare förskoleklass

Mona Dirawi åk 1

Nusin Grama åk 1

Lena Mai, åk 2

Marria Hauptman, åk 2 (förstelärare) 

E rika Engdahl, åk 3

Josephine Edlund, åk 3

Anna-Karin Sjöström - undervisande lärare Kompassen

Jessica Lyons, spec.team  

 

Lärarlag 4-6:

Nenne Anderssson, åk 4-5

Malin Holmgren, åk 4

Anna Blomqvist, åk 4  

Jonas Högberg, åk 5

Jakob Hjelmer, åk 5

Anna Ovsiannikov, åk 6

Grace Heinin, åk 6

Jessika Karlsson, åk 6

Madeleine Eldelöv, åk 6

Conny Rydqvist, idrott

Sam Söderlindh, musik

Enrico Ghisler, trä och metallslöjd

Anna Sarjanen  textilslöjd  

Zanko Masifi, SVA

Carola Hult, Specialpedagog

Maria Asén - tjänstledig


Frtidslag:

All personal har en avdelningstillhörighet men arbetar inom hela fritidshemmets verksamhet samt inom skolverksamheten.

Jessica Douhan - Fritidspedagog Stjärnhimlen 

Xavier Boisard - Fritidsledare  Himlavalvet

Bob Van Den Eijkhof - Fritidsledare Vintergatan

Eva Almlöf, - Socialpedagog Stjärnhimlen

Inger Eriksson, Himlavalvet

Helena Gustafsson, Stjärnhimlen 

Barbro Karlberg, Stjärnhimlen   

Azemina Setka, Stjärnhimlen   

André Markusson, Stjärnhimlen   

Christine Lind, Vintergatans

Anna-Karin Ovsiannikov, Vintergatan

Lena Thelenius, Vintergatan

Laszlo Szöcs, Vintergatan

Ulrika Karlsson Malik, Vintergatan

Erik Lindstein, Vintergatan

Iris Ganibegovic, föräldraledig  

 

Administrativt team:

Karin Lindblom, administraör ecpedition 08- 591 267 41

Anneli Hultin, Rektor

Jeanette Lindberg, Biträdande rektor

Mathias Eriksson, vaktmästare

 

Elevhälsa:

Skolsköterska: Patricia Nyholm

Kurator: Lisa Eckerbom

 

Köket:

Från kommunens matenhet finns kökschef Pernilla Danielsson på plats tillsammans med sitt team.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

       

 

 

 

 

 

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan