Samråd

Föräldrasamrådet består av föräldrar från skolans alla klasser, rektor, verksamhetsledare och personalrepresentanter. Föräldrarepresentanter från klasserna utses på föräldramötena i början av höstterminen. Alla föräldrar är självklart välkomna på mötena!

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan