Värdegrundsarbete!

I augusti gick all personal, från förskola, fritids och skola, en utbildning hur man kan arbeta med barn om värdegrundsfrågor.tillsammans-nalle

Vi använder ett material som heter "Tillsammans".
Några av hörn - stenarna är att lära barnen lyssna på varandra, dela med sig, hjälpa varandra, säga snälla saker, att alla får vara med och att i slutändan kunna säga nej och stå för sin åsikt.

Till vår hjälp har barnen upp till
år 3 en maskot som heter Quintus.

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan