Traditioner!

Varje höst ordnar barn och personal en skördefest
med de bär och frukter som finns på skol- och fritidsgården.

 

  

I samband med Fritidshemmens dag (2:a tisdagen i maj)
har vi en egen utställning på Centrumbiblioteket i Märsta. Då får barnen ställa ut delar av de saker de gjort på fritids under året.

    

    
I slutet på varje läsår ordnar personalen en festlig utspark för treorna.
Som ett minne från fritidstiden får alla treor ett laminerat foto med en rolig bild på klassen.

   

   
Nya 6-åringars inskolning är förstås återkommande. Allt för att de ska känna sig välkomna, träffa och lära känna sina nya kamrater. Även för att personalen ska visa upp sig, vilka vi är som jobbar här. Det är lite gemensamma lekar, sen fri-lek.

     

    

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan