Skolans elevhälsoteam

Elevhälsosteamet leds av rektor och har till uppgift att samordna elevhälsoarbetet på skolan. 

 Rektor erika.björklund@sigtuna.se

 

Speciallärare Irene.ekelund@edu.sigtuna.se

 

Skolsköterska

Patricia.nyholm@sigtuna.se

 

Skolkurator

Lisa.eckerbom@sigtuna.se

 
Skolpsykolog

Linda.rosqvist@sigtuna.se

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan