Föräldrasamråd

  


Föräldrasamrådet är ett rådgivande samarbetsorgan mellan solrosorhem och skola.

Varje grupp/klass har två  föräldrarepresentante som kallas till 2 träffar per termin. Rektor sammankallar och inbjuder till diskussion och information.

Föräldrarna har också alltid möjlighet att ta upp enskilda frågor av intresse för verksamhetsområdet. 

Samrådet kan anordna temakvällar med föreläsare i något aktuellt ämne.

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan