För dig som förälder

Föräldrasamverkan. En av förutsättningarna för att våra elever skall
lära sig ochskolavslutning fika i skolträdgården utvecklas är ett gott samarbete mellan skolan och föräldrar. Genom en regelbunden kontakt med hemmet via elevdagboken eller i samtalsform får föräldrar information om sitt barns skolarbete. Skolans Samråd som består av föräldrar, rektor och personal arbetar gemensamt kring frågor som bidrar till skolans goda utveckling.

Familjecentrum bedriver en bred verksamhet
för att stärka föräldrar i sin föräldraroll. Via länken till
höger kommer du direkt till Familjecentrums egen sida,
där du kan läsa mer om deras verksamhet!


Här till höger kan du också hämta ledighetsansökan. 

skriver i blankett


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan

Dokument och bilagor

Relaterade länkar!