Skolkamrater


Alla elever i årskurs sex har som uppgift att vara ”skolkamrat”.

Det innebär att man är med på lågstadietsskolkamrat
lunchrast, och hjälper till med att sätta igång lekar.
En annan uppgift är också att hjälpa de yngre barnen att komma med i leken. Det är två skolkamrater som hjälps åt med uppgiften och de är ute en vecka i taget. De har stöd av de vuxna rastvakterna som också är ute.
Innan man gör sitt första uppdrag
får man en introduktion då man bl.a.
prövar på några olika lekar som sedan
kan läras ut till de yngre barnen.

 

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan