Skolans styr- och stöddokument

Lokal Arbetsplan

Norrbackaskolans arbetsplan är utformad efter förutsättningar och mål med verksamheten.  

Målplan

I vår Målplan står det vilka mål vi särskilt kommer att arbeta mot under året.
Vår verksamhet styrs av följande begrepp:
• Ansvar, inflytande och delaktighet
• Hälsa
• Kunskap och lärande
• Trygghet och grundläggande värderingar

Vår målplan finns att läsa i sin helhet. Klicka på Målplan här bredvid.

Läroplan

På Skolverkets hemsida hittar du de fullständiga läroplanerna. Klicka på länk till Skolverket här bredvid.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan