Josefinaskolan år 1-6

Josefinaskolan - en fristående Waldorfskola

Josefinaskolan är en grundskola och en gymnasieskola med waldorf-profil.Skolan är naturskönt belägen mellan Sigtuna stad och Märsta på Rävsta Gård.

Skolan har ett integrerat fritidshem, Kastanjen och på skolans område finns waldorfförskola.

Skolan arbetar enligt den 12-åriga, sammanhållna waldorfkursplanen. Denna baseras på barnets fysiska och intellektuella utveckling och varje årskurs fokuseras på det som barnet behöver i just den utvecklingsfasen. Undervisningen är upplevelsebaserad och inriktas på att eleven endast skall arbeta med stoff han/hon har erfarenhetsmässiga förutsättningar att förstå och tillgodogöra sig.

I waldorfskolan arbetar eleverna tillsammans i grupp med respekt för varandras olika förutsättningar. Social kompetens, initiativ, kreativitet och samarbetsförmåga utvecklas.

Läsåret är uppdelat i temaperioder, och i dessa integreras de estetiska ämnena musik, konst och drama. För att följa elevernas individuella utveckling och för att skapa en trygg social miljö har klassen samma klasslärare de första sju åren.

Gymnasieskolan erbjuder ett specialutformat waldorfestetiskt program. Utbildningen är studieförberedande och är både estetiskt, samhällsvetenskapligt och naturvetenskapligt inriktad. Undervisningen planeras i samarbete med eleverna och är projektinriktad och ämnesövergripande.

Waldorfskolans läroplan är liknande över hela världen. Detta ger unika möjligheter till studier i andra länder under en eller två terminer. Även samarbete med en klass i ett annat land är möjligt.

Elevernas kreativa och fria tänkande är waldorfskolans främsta mål.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Hemsida

Hemsida

Faktaruta

    Verksamhet

    Fristående grundskola åk F–9, Fritidshem, Fristående gymnasieskola

    Antal elever

    Max 300

    Läs mer på Josefinaskolans hemsida