Pedagogisk utveckling

Galaxskolan

Mot bakgrund av Sigtuna kommuns skolutvecklingsprogram har skolledning och personal på Galaxskolan enats om prioriterade insatser för utveckling.

Dessa är implementering av ny skollag och läroplan, samt fortsätta att tydliggöra och renodla fritidshemmets roll gentemot skolans verksamhet.

Dessa områden är på olika sätt formulerade i skolans lokala arbetsplan samt i årshjul för IUP arbete och likabehandlingsarbete.

Det pedagogiska utvecklingsarbetet grundar sig i Lgr 11 och Dilan Williams forskning kring bedömning för lärande BFL.

Skolan karaktäriseras av fokus på elevernas kunskapsutveckling vilket har lett till höga resultat.

 

Susanne Calland
Rektor

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation