Tempus information till vårdnadshavare

2019-09-16

Viktig information till vårdnadshavare som har barn på fritids

Vi är fortfarande i ett skede där vi prövar oss fram gällande rutiner runt Tempus. Det gäller både er som vårdnadshavare och oss i verksamheten.

Verksamheten försöker hitta nya rutiner som ska frigöra personal så att personalen kan ha bättre uppsikt över eleverna och att de kan organisera en pedagogisk verksamhet i stället för att lägga tiden på att pricka av elever på olika listor eller i systemet Tempus.

Det allra nyaste är att vi satt upp en Ipad vid ingångarna innan glasdörrarna. Ipadsen är inställda i något som heter ”halläge”, det innebära att det inte finns så många funktioner i Tempus tillgängliga, informationen alla ser där är i stort sätt samma information som funnits i pärmarna. Så i stället för att kryssa i på listorna och skriva meddelande där så gör man det digitalt, d vs checkar in och ut ert barn där.

Viktigt dock är att alla följer samma rutin som tidigare, dvs att man meddelar en personal att man går hem.

 

En  förutsättning för att systemet ska fungera och för att arbetet ska underlättas är att du som vårdnadshavare lägger in ditt barns vistelsetider, det gör du på Tempus hemma. Tiderna går snabbt att korrigera på din mobil/dator, t ex kanske ditt barn ska gå hem med en kompis eller att mormor kommer och hämtar tidigare, lägg in förändringen så fort du vet. Vi har märkt framför allt gällande de äldre eleverna som ibland går hem efter skolan att vi får problem med att deras vistelsetider inte ligger inne, så det är viktigt att ni tar er tid att göra detta.

 

Vi har tidigare berättat att eleverna inte ska gå in och hänga upp sina väskor på morgonen. Det gäller fortfarande även om ni som vårdnadshavare behöver gå in och checka in ditt barn. Det är framför allt av säkerhetsskäl som t ex vid en brand, som vi inte vill ha spring inne, vi har svårt att hålla koll på vart eleverna är. Några elever använder det också som en strategi för att slippa vara ute, så vi behöver er hjälp genom att ni inte släpper in varken ditt barn eller något annat barn när du går in och checkar in.

 

På morgonen kan incheckning av personalen indikeras senare dels pga. att sista checken sker vid skolstart och personalen som gör det börjar senare och dels på att aktiviteter som görs offline inte syns förrän mobil/Ipad har wifi igen. Rutiner runt frånvarande elever på skoltid gäller fortfarande, så ni behöver inte bli oroliga om ni inte får en indikation direkt vid skolstart.  

 

En annan bra funktion som personalen kommer börja använda är meddelandefunktionen, där kan de t ex kan skriva att det snart är höstlov och ni behöver lägga in ledigheter och vistelsetider senast den 11/10.  Meddelande ser ni i Tempus hemma under blogg.

 

Som sagt vi är inte klara med alla rutiner ännu, det är både en inkörningsperiod för er och för oss. Men med ett gott samarbete så kommer vi få det här att fungeraJ

 

 

Trevlig helg önskar fritidspersonalen på Galaxskolan

 

 

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan