Ledningsgrupp

Galaxskolans ledning
Rektor är chef för skolan och har det övergripande ansvaret för verksamheten. Skolledning av rektor och verksamhetsledarna, som bildar skolans ledningsgrupp. Verksamhetsledarna leder och fördelar arbetet i arbetslagen.

Susanne Calland, rektor

Carina Sandberg, biträdande rektor, speciallärare och verksamhetsledare

Suzanne Flemström, klasslärare, verksamhetsledare

Parvaneh Hojat Jalal, fritidspedagog, verksamhetsledare

Angelica Broström, klasslärare, verksamhetsledare

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan