Tempus för fritidshemmet

Tempus för fritidshemmet
Från och med i höst kan du som är vårdnadshavare till barn i förskola och fritidshem lägga in ditt barns vistelsetider i vår nya app Tempus. Du kan även göra det via webben. I Tempus kan du som vårdnadshavare lätt se information om exempelvis planeringsdagar som kommer från förskolan och fritidshemmet.

Vad är Tempus?Tempus är ett webbaserat verktyg för närvaroregistrering speciellt utformat för förskole- och fritidsverksamhet. Tempus hjälper vårdnadshavare och personal att registrera scheman och hantera barnens närvaro.

Tempus gör det enkelt för dig som vårdnadshavare att själv lägga in ditt barns vistelsetider via dator eller smartphone, dygnet runt. Det blir även lättare att skicka meddelanden om exempelvis barnens frånvaro och vem som hämtar barnet. Tempus ger också dig som vårdnadshavare en överblick av barnets vistelsetider på förskolan och fritidshem.

Viktig information till vårdnadshavare som har barn på fritids, klicka på länk till höger.

 När ni kommer till förskolan eller fritidshemmet på morgonen checkas barnet in på en pekskärm. Närvaron sparas på Tempus direkt och blir då direkt synlig för såväl vårdnadshavare, pedagoger som administration. När det är dags att gå hem checkas barnet ut på samma sätt.

Introduktion till Tempus Hemma
Tempus Hemma är vårdnadshavarportalen i Tempus.  Där har du som vårdnadshavare möjlighet att bland annat:

Lägga schema/ledighet
Frånvaroanmälan
Se och kontrollera ditt barns närvaro på förskola och fritidshem.
Se historik för närvaro och scheman på förskola och fritidshem som används tidigare.

Inloggning

Tempus Hemma kan nås via tempushemma.se eller via appen Tempus Hemma.
Appen finns för Android eller iOS. 

Inloggning i appen eller på webbsida sker med Bank-ID.

Lite här och var på Tempus Hemma-hemsidan finns ett blått frågetecken Klicka på det för att få mer information om just den funktionen.

Det är viktigt att schemalägga alla dagar, även de dagar då barnet ska vara ledig!
Personalen behöver ett komplett schema för att kunna planera verksamheten och kökspersonalen behöver veta hur många de ska laga mat till. Schemalägg därför alla dagar, och i god tid, så får personalen mer tid över för ditt barn!

Har du frågor eller funderingar som rör det nya systemet Tempus är ni välkomna att höra av er till er förskola eller fritidshem så kan de hjälpa er.

Var noga med att meddela oss förändringar av arbetstelefonnummer eller motsvarande. Det är viktigt att vi kan nå Dig som förälder vid sjukdom eller olycksfall. Var vänlig att lämna både arbetstelefonnummer och mobilnummer.  

OBS! Om du har barn som går i grundskolan och har plats på fritids så måste du göra frånvaroanmälan i både Dexter och Tempus.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan

Tempus, viktig information till vårdnadshavare