Fritidshem

Välkommen till Galaxskolans fritidshem.
Öppettider 6.30 - 18.00

Vårdnadshavare ansvarar för eleverna till och från och skolan. 
Elever i förskoleklass ska alltid lämnas och hämtas av en vuxen.

Återkommande hållpunkter under dagarna är dessa:
06.30              Fritids öppnar i klassrummet Solen
07.30              Serveras det frukost för de som har det behovet
07.50              Alla barnen går ut

13.30              Fritidshemsverksamheten startar upp
13.50 - 14.40  Serveras det mellanmål
14.45 - 15.45  Olika fasta aktiviteter startar, se veckoschema och blogg
16.50              Samlas alla barn i klassrummet Solen  
18.00              Fritids stänger

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation