Fritidshem

Välkommen till Galaxskolans fritidshem.
Öppettider 6.30 - 18.00

Fritids öppnar i förskoleklassen. När eleverna kommer prickar föräldrarna eleverna i närvarolistan fram till klockan 8.10.

Varje månad skickar vi ut ett månadsbrev för att informera om vad vi planerar att göra framöver och hur vi har haft det. I månadsbrevet finns ibland viktig information – så ta för vana att läsa igenom det.

 

Vilka våra aktiviteter är under eftermiddagarna anslås veckovis på vår anslagstavla på respektive fritids och i månadsbrevet.

Vi kommer att sträva efter att ha en verksamhet som utgår från barnens önskemål och de ska också vara delaktiga i planering och utvärdering.
Vi har Drop in fika ibland, då får föräldrar och syskon komma och hälsa på och köpa fika för en liten peng. Dessa pengar går sedan till lite roligheter under loven.

Vi vill gärna att ni tittar in och hejar när ni lämnar och hämtar Era barn – det är ett bra sätt att hålla en öppen kontakt mellan oss.

Återkommande hållpunkter under dagarna är dessa:
06.30 öppnar fritids i förskoleklassen
07.30 serveras frukost i matsalen. De elever som inte ska äta frukost stannar kvar på fritids med en personal.
07.50 alla barnen går ut
Mellanmålstider:
13.30 - mellanmål fsk-klass, Solen och Månen
13.45 - mellanmål 1A - 1B
14.00 - mellanmål 2A - 2B
14.20 - mellanmål 3A - 3B
Äldre barnen äter när de har slutat skolan.
14.45 - 15.45 olika fasta aktiviteter, se veckoschema och månadsbrev
16.50 samlas barnen i klassrum förskoleklassen   
18.00 Vi stänger

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation