Förskoleklass

Detta kommer vi att arbeta med i
6-årsverksamheten under
läsåret.

Social mognad
att umgås med andra barn i grupp
- visa hänsy
- känna empati
- vardagsartighet

självständighet
- klara av raster
- av/på klädning
- toalettbesök
- matsituationen (bordsskick)
- hålla ordning på sina saker
- kunna vänta på sin tur

     
koncentration
- kunna börja och avsluta en uppgift
- kunna ta instruktioner i grupp
- kunna arbeta självständigt och samarbeta i grupp
- känna igen sitt namn/skriva sitt namn
- kunna adress och telefonnummer


Språk
- lyssna/återberätta
- våga prata i grupp
- fantisera
- bra ordförråd/ordförståelse
- rim och ramsor
- Bornholmsmetoden

Matematik
- känna igen och ha taluppfattning till 10
- Ramsräkna till 20
- Kunna begrepp som framför, bakom, under osv
- Göra enkla mönster

Motorik
Grov
- behärska sina rörelser
- få en kroppsuppfattning
Fin
- kunna använda penna
- kunna klippa konturer
- äta medkniv och gaffel

Hur arbetar vi? Jo genom;

Kulturen
- teaterbesök
- Viby by besök
- besök på Steningeslott

Naturen
- skogen, årstidsväxlingar
- allemansrätten

Skapande
- kännedom om olika material tex olika papper, gips och lera
- använda sin kreativitet och fantasi genom att rita, måla pyssla
- musik

Leken har i 6-årsverksamheten en stor betydelse för
Genom leken 
- sker inlärning 
- bearbetar barnen händelser
- kan barnen prova på ”vuxenlivet” - rolleken
- få grunden till bla matematik – bygglek, konstruktionslek
- uppmuntras  fantasin
- tränas samarbete och turtagning

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation