Brev från Burkina Faso, jan 2016

Rapport
Byggande av skolkök
Dazankiema Tanghin-Dassouri

Bakgrund
I de samtal som förts med de två grundskolorna i Dazankiema har framkommit behovet av ett skolkök.  Det har tidigare funnits en enkel byggnad som använts för tillagning av mat till barnen men den har rasat. Den var byggd med lersten och ramlade så småningom ihop. Tack vare Steningeskolans engagemang för sin vänskola i Burkina Faso, fanns det i slutet av 2015 tillräckligt med pengar på kontot för att kunna bygga ett nytt kök.

Genomförande
Efter diverse överläggningar med skolornas rektorer och representanter från föräldraföreningarna, samt efter kontakt med Suzanne, beslutades att ett kök skulle uppföras.  Eftersom Yennenga Progress /BF hade ett byggteam disponibelt i början av året så kunde bygget genomföras under perioden 11 till 24 januari 2016.

Läs hela brevet, klicka på länk till höger!

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan