Burkina Faso fd vänskola

Hej alla elever och föräldrar!

Här kommer lite nyheter angående vår vänskola i Burkina Faso. Vi har bestämt att byta vänskola då det hela tiden byts rektorer och lärare på vår vänskola i Dazankiema och det blir därför svårt för oss och vår kontaktperson Lennart Karlsson som i flera år stöttat oss att hålla kontakten. Det finns ingen ansvarig person på skolan i Dazankiema som han känner att han kan lämna över pengar som vi alla har hjälpts åt att samla in.

Men eftersom vi fick ett miljöstipendium på 30 000 kr år 2014 och med Lennart Karlssons  hjälp där han genomförde ett projekt med solcellspanel till skolan så vill vi ta ansvaret vad gäller underhållet. Vi har fortfarande pengar kvar från stipendiet och i den sista rapporten som Lennart lämnade berättade han att solcellspanelen, vattenbrunnen, köket och toaletterna fungerar bra. Allt detta är en del dit pengarna som vi samlat in under åren har gått till.  Men det blir då vår tidigare kontaktperson Göran Björkdahl, han bor i Burkina Fasos huvudstad Ouagadougou och arbetar för SIDA, som besöker skolan och hjälper dem med underhållet kring solcellspanelen, så länge som det finns pengar kvar.

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan