Trivselregler 2017/2018

Ekillaskolans trivselregler 
*Ekillaskolans trivselregler gäller alla som vistas på skolan. De gås igenom kontinuerligt i klasserna*

1. Trygghet
På vår skola bidrar alla till att Ekillaskolan är en trygg och trevlig arbetsplats. 

2. Arbetsro
På vår skola tar alla ansvar för sitt arbete 
- vi passar tider 
- vi har med oss nödvändigt material till lektionen
- vi ger varandra arbetsro  
- mobiltelefoner används endast på lektionen om läraren uttryckligen tillåter det 
- vi tar inte med oss mat och dryck in i klassrummet (dricksvatten är okej) 
- vi använder ett respektfullt språk mot varandra 


3. Trivsam miljö
På vår skola är vi rädda om varandra och om våra saker.
- Vi håller rent och snyggt omkring oss
- Vi klottrar/förstör inte i våra lokaler


4. Rökfritt
På vår skola följer vi lagen 
- Sveriges skolor är rök-, snus- och drogfria 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan