Likabehandlingsplan

Skolledningen och personalen på Ekillaskolan tar i ett gemensamt ställningstagande avstånd från trakasserier, kränkande behandling samt diskriminering och vill med detta tydliggöra att vi inte accepterar sådant i vår verksamhet. För att förebygga mot och förhindra trakasserier, kränkande behandling och diskriminering har vi utarbetat den här handlingsplanen.

Oavsett om man är elev eller personal på Ekillaskolan så ska man följa Likabehandlingsplanen. Utgångspunkten är vidare att vi i skolan, såväl elever som personal, skall behandla varandra enligt de värderingar som läroplanen fastslår. I våra arbetslag ska vi därför ständigt hålla diskussioner kring ämnet levande.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan

Relaterade dokument