IT-policy

Ekillaskolan ska befinna sig i framkanten vad gäller pedagogiskt användande av digitala lärverktyg och lärsystem, vilket i sin tur ska bidra till en ökad måluppfyllelse.

För att kunna uppnå vår vision skall samtliga lärare ha en god kompetens av att använda IT som ett redskap i det pedagogiska arbetet och de ska låta IT vara en integrerad och naturlig del av det dagliga arbetet. Det är samtidigt viktigt att IT används på rätt sätt i det pedagogiska arbetet och det innebär att pedagogerna behöver vara väl insatta i de tillgängliga digitala lärverktygen. De behöver även få stöttning så att de känner sig trygga med användandet av verktygen i sin undervisning.

Fokus ska ligga på att uppnå en ökad måluppfyllelse så det är samtidigt viktigt att den enskilde pedagogen har förståelse varför just sitt valda verktyg bidrar till detta och att verktyget inte enbart används för att det är estetiskt tilltalande.

För att uppnå en ökad måluppfyllelse är det även viktigt att lära eleverna att vara producenter och inte bara konsumenter. Genom att vara producenter av material är syftet att de ska lära sig att tänka mer källkritiskt, lättare kunna anpassa sitt material till olika sorters mottagare samt få ökad kunskap om upphovsrätt.

Våra elever skall även bli goda nätmedborgare som anser det vara självklart att inte näthata och som med lätthet undviker olika sorters nätbedrägerier och är medvetna om de lagar och förordningar som reglerar hur material på internet kan och får användas.

För att ta del av IT-policyn i sin helhet hittar du den till höger om den här texten.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan

Relaterade dokument