Styr- och stöddokument

Skolan i Sverige ingår i ett målstyrt system med stort lokalt ansvar. För att styra verksamheten finns styrdokument som utarbetas på olika nivåer. Riksdagen står för skollagen, regeringen kommer med förordningar, kursplaner och läroplaner.

Skolverket ansvarar för utfärdandet av allmänna råd och anvisningar.

Inom dessa ramar fördelar Sigtuna kommun resurser och organiserar verksamheten. .

Vi håller även på att revidera de olika handlingsplaner som vi agerar utifrån när någonting har hänt eller ska hända.

Några av dokumenten finns färdiga och kan läsas under fliken Handlingsplaner.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan