Påminnelse till vårdnadshavare om skolskjutsansökan

2018-04-23

Vi vill påminna om att vi vill ha in alla nya skolskjutsansökningar för läsåret 2018/2019 senast den 30 april. Detta för att vi ska hinna handlägga och få ut färdbevisen i tid. Nya beslut mejlas eller postas ut i god tid innan terminsstart. Elever som är beviljade SL-kort, får sina SL kort postade till folkbokföringsadressen om inget annat sägs. Korten postas ut i augusti innan terminsstarten.
Kommer ansökan inte in i tid kan färdbevis inte garanteras innan skolstarten.

För frågor angående skolskjuts kontakta Sigtuna kommun:
08-591 26000
skolskjuts@sigtuna.se

Ansökan gör du via vår "E-tjänst" -länk som du hittar på hemsidan: https://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Grundskola/Skolskjuts/
(Det är en elektronisk ansökan där ni fyller i elevens personuppgifter och anger skälen till att eleven ansöker om skolskjuts.)

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan