Möte för vårdnadshavare

2017-04-05

Onsdag 19/4 kl 18:30 - 20:00 är alla vårdnadshavare till elever på Ekillaskolan varmt välkomna till Ekillaskolans aula för en mycket intressant informationskväll gällande det förebyggande arbetet kring alkohol, narkotika och tobak. Polisen kommer att ge en aktuell nulägesbeskrivning och ni kommer att få möjlighet att ställa frågor.

Kommunpolisen i Sigtuna kommun Jonas Junered ger en mycket aktuell information gällande:
* Brottslighet
* Narkotika
* Trygghet

Kommunens prevention- och säkerhetssamordnare Marie Unander-Scharin berättar om:
* Det förebyggande arbetet mot droger
* Rökfri skolgård, tobaksfri skola
* SSPF, ett samarbete inom kommunen Skola-Socialtjänst-Polis-Fritid
* Stockholmsenkäten

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan