Organisation

Ekillaskolan är en 7-9 skola med i dagsläget ungefär 500 elever fördelade på tre arbetslag.

Ekillaskolan samarbetar med Kulturskolan i vår kulturprofil, där elever som har valt att arbeta mer med sång, instrumentspel, dans och teater går.

Vi har en IT-administratör/skolbibliotekarie som har hand om skolbiblioteket och även arbetar med webbpublicering samt hjälper de elever som har särskilda behov med läskompensatoriska hjälpmedel.

Studie- och yrkesvägledaren hjälper eleverna i sina val inför gymnasiet, men också med PRAO och andra kontakter med närsamhället.

Elevhälsan och det specialpedagogiska teamet består av rektor, kurator, skolsköterska, elevassistenter, specialpedagog, speciallärare, socialpedaog, studievägledare och andra pedagogiska resurser och har fokus på åtgärder för hur vi på bästa sätt stöttar elever som är i behov av extra stöd.

På skolan finns vidare en skoladministratör och två vaktmästare samt en IT-tekniker.

Samverkansgruppen, som består av fackliga representanter och skolledning, träffas kontinuerligt en gång i månaden.

För eleverna finns ett elevråd. Klassombudsföräldrarna inbjuds 2-3 gånger per termin tillsammans med rektor och representanter ur personalgruppen.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan